26.10.2017

Střechy

pálené a betonové střešní krytiny

Vlastností těchto krytin je vodotěsnost, odolnost proti mrazu, tlaku a deformaci. Nevýhodou u betonových tašek je vyšší hmotnost. Hlavním důvodem, proč zvolit tento typ krytiny je vysoká životnost, kterou výrobce stanovuje až na 80 let.

 


plechové skládané a falcované krytiny

Jde o imitaci klasických taškových krytin dodávanou v plechových pásech. Jednotlivé druhy těchto krytin se liší ve tvaru, barvě a hlavně v povrchové úpravě. Základní povrchová úprava je vhodná například pro průmyslové haly nebo sklady, od kterých neočekáváme vysokou odolnost. Naopak nejvyšší třída povrchové úpravy se používá v lokalitách se zvýšenou hrozbou koroze.

 


hydroizolační fólie

Jak název napovídá, jde o fólie, které plní izolační funkci proti vodě a vlhkosti. Slouží však také jaké finální vrstva střechy nebo terasy. V případě teras jde tedy o pochozí vrstvu, která dokresluje celkový vzhled.
My používáme osvědčené fólie od firmy PROTAN. Fólií je mnoho druhů a rozdělují se podle použití (ploché nebo šikmé střechy), konstrukce střechy (jednoplášťové, víceplášťové) a například způsobu uchycení (kotvené nebo lepené střechy).

 


střešní okna

Střešní okna jsou samostatnou kapitolou v oblasti zastřešení. Výrobců a jejich výrobků je nepřeberné množství. Pro laika může být těžké se v sortimentu zorientovat. Pomůžeme Vám ujasnit si základní otázky, které následný výběr střešních oken předurčují. Prosvětlení podkrovního prostoru a větrání nejsou jediným určujícím prvkem. Velkým rozdílem je například to, zda se v podkroví nachází kuchyně, ve které můžeme očekávat větší výskyt vlhkosti. Špatné odvětrání této vlhkosti může v budoucnu zapříčinit tvorbu plísní a zdravotní problémy. Toto však zjistíme s odstupem času a levná okna nemusejí být tím nejlepším řešením.

 


asfaltové modifikované pásy a asfaltové šindele

Asfaltové modifikované pásy jsou vhodné pro ploché střechy nebo šikmé střechy s nízkým sklonem. Hlavní charakteristikou je vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti díky technologii pokládky. Pásy se za pomocí ohně nataví přímo na podkladní konstrukci.

Asfaltové šindele se používají na šikmé střechy od sklonu cca 12°. Na výběr je mnoho barevných variant i tvarů. Šindele jsou povrchově upraveny pro zvýšení odolnosti například proti UV záření.